Naša področja

ZAVAROVALNO PRAVO

Zavarovalo pravo

Ko ste sklepali zavarovanje vam je bilo marsikaj obljubljeno. Kaj od obljubljenega je bilo res, se bo pokazalo, ko bo prišlo do zavarovalnega primera.

Če vam zavarovalnica zavrača plačilo zavarovalnine, se lahko pritožite a obstaja velika verjetnost, da bo o pritožbi odločeno enako kot je bilo o samem zahtevku. Če bo že pritožbo sestavil odvetnik, bo to za zavarovalnico jasen signal, da bo v primeru ponovne odklonitve najverjetneje prejela tožbo. Če se bodo hoteli ogniti sodnemu postopku, bodo resno razmislili pred odločanjem v pritožbenem postopku.

Kontaktirajte nas

Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 059 085
info@odk.si