Naša področja

DELOVNO PRAVO

Pravo socialne varnosti

Zaradi vse večjih rezov v socialne transferje in v zdravstvo, se vse pogosteje srečujemo z zavrnitvami bolniških staležev, zdraviliških zdravljenj,…

Velikokrat je taka odločba neugodna tako za stranko kot tudi za njegovega delodajalca.

Za stranke vlagamo pritožbe ter jih zastopamo v sodnih postopkih pred Delovnim in socialnim sodiščem.

Kontaktirajte nas

Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 059 085
info@odk.si