Naša področja

NEPREMIČNINSKO PRAVO

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo je izredno pomembno področje, zato je nujno, da vaše zadeve rešujemo strokovnjaki.

Dobro je da se na nas obrnete še predno sklepate pogodbe glede nepremičnin. Za vas bomo pregledali pravno stanje nepremičnine, vam sestavili pogodbo in poskrbeli za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. V kolikor pride do kakršnega koli spora glede nepremičnine vam bomo lahko svetovali in vas po potrebi zastopali. Če smo vam že pred sklepanjem pogodbe svetovali, bomo zato pri morebitnem sporu bistveno bolj uspešni.

Stranke zastopamo tudi v primerih motenja posesti in drugih sporih, ki izvirajo iz lastninske ali druge pravice na nepremičnini.

Kontaktirajte nas

Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 059 085
info@odk.si