Naša področja

DELOVNO PRAVO

Delovno pravo

Delovno pravo je vedno bolj kompleksno in zahteva zelo specialistično poznavanje vse predmetne zakonodaje.

Ker gre za občutljivo razmerje, ki je velikokrat povezano z eksistenco zaposlenega, zadeve rešujemo z dobro taktiko in se izogibamo nepotrebnim sodnim sporom.

Ker je dokazno breme prevaljeno na delodajalca je izrednega pomena, da se delodajalec čim prej obrne na strokovnjaka. Že sam postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, odpovedi,… mora biti speljan profesionalno, sicer lahko zelo hitro pride do sodnega spora.

Na področju delovnega prava zastopamo tako delavce kot delodajalce v izvensodnih in sodnih postopkih.

Kontaktirajte nas

Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
+386 (0)59 059 085
info@odk.si